Traductor

26 de febrer 2006

CTE. Una enveja sana.

Sembla que l'amenaça de l'integrisme religiós ha cessat momentàniament en les àrees islàmiques i no islàmiques. Sembla que una solució al terrorisme d'ETA pot arribar a una fi. Res bo pot derivar-se de la falta de diàleg, prepotència o intolerància. Esperem no recordar els temes, a no ser que sigua per equilibrar les postures.
S'està parlant de la creació d'un centre de tecnificación esportiva en el nostre poble. Senc una enveja sana. M'haguera agradat col·laborar en el mateix en els moments que disposava de temps i esperances. Tot passa. Va ser una frustració sentir els impediments que surgiren per a no permetre que qui escriu o uns altres proposaren idees per a desenvolupar objectius esportius de nivell. Sort.