Traductor

07 d’abril 2007

Tots els dies no és Pasqua

Desconec si és un localisme, però és una frase habitual quan alguna questió ix bé. Considere que aquests dies són particulars al nostre poble. El “plan”, el “maset” (foto), la “mona” i totes les altres peculiaritats que emboliquen aquest dia.... ens recorda que .... tots els dies no és Pasqua, .... aprofitem-ho !