Traductor

15 de setembre 2008

Nova etapa


Avui comença una nova fase en la formació del nostre fill. La secundària és una fase de maduració important. Per primera vegada acudeix a un centre privat. Nosaltres estalviarem per altres partides, però no deixarem res que siga per a la formació acadèmica.
Sort, fill !.