Traductor

24 de desembre 2008

Bon Nadal !


Enyore als xiquets de Botswana perquè no tenen problemes amb la consabuda crisi econòmica.
A ells i a tothom, amb tota la nostra estima...
Bon Nadal !